""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBITNI I ZASŁUŻENI POLACY W NASZYM OKRĘGU KONSULARNYM

 • Szanowni Państwo,

   

  promocja Polski i Polaków jest ważnym czynnikiem wpływającym na budowanie i rozwijanie pozytywnych relacji poza granicami naszego kraju. Ważnym elementem jest dostrzeganie walorów i szerzenie działalności wybitnych i zasłużonych Polaków w naszym okręgu konsularnym, którzy swoją postawą godnie reprezentują lub reprezentowali w przeszłości nasz kraj.

  W nowej części portalu internetowego tut. konsulatu, zamieszczać będziemy stopniowo biografie i opisy działalności Polaków, którzy wyróżniają się swoją postawą poprzez rodzaj wykonywanej pracy, poświęceniu na rzecz drugiego człowieka. Nie zabraknie postaci, które zapisały się swoim istnieniem w historyczne karty Bawarii i Badenii-Wirtembergii. Dużą część poświęcimy również polskim miejscom pamięci poległych Polaków, walczących o wolność naszego kraju. Szczegółowe biogramy w opracowaniu dra Łukasza Wolaka. 

   

  Jan Biczycki (1931-1996) - profesor, wykładowca, aktor, reżyser. Od 1968 r. zamieszkał na stałe w Monachium, gdzie był m.in. wykładowcą uniwersyteckim, a także występował i reżyserował. Pochowany na cmentarzu Waldfriedhof w Monachium.

  Tadeusz Chciuk-Celt (1916-2001) - cichociemny, kurier Związku Walki Zbrojnej, redaktor oraz zastępca dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Ostatni prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźctwie. Prezes Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech Zachodnich. Autor wspomnień wojennych. Przebywał w Monachium od 1952 r. aż do śmierci.

  Andrzej Dalkowski (1927-2017) - działacz społeczny, żołnierz Kompanii Wartowniczej w Monachium, mecenas polskich miejsc pamięci na terenie Bawarii.

  Gen. Kazimierz Fabrycy (1888-1958) — generał Wojska Polskiego. W 1914 r. ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium uzyskując tytuł inżyniera. W okresie międzywojennym był wiceministrem Spraw Wojskowych oraz inspektorem Armii.

  Mieczysław Grabisński (1893-1960) - dyplomata, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, autor wspomnień „Dyplomacja w Dachau”. Ostatni Konsul II RP w Monachium.

  Jadwiga Jagiellonka (1457-1502) - królewna polska i księżniczka litewska, księżna bawarska. Pochowana w klasztorze cystersów w Reitenhaslach w pobliżu Burhausen. Jej grobowiec uległ zniszczeniu w 1803 r.

  Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) - polityk, działacz społeczny, żołnierz Armii Krajowej, dyrektor Rozgłośni Radia Wolna Europa w Monachium (1951-1976).

  Józef Mackiewicz (1902-1985) - pisarz, publicysta, dziennikarz. Od 1955 r. aż do śmierci związany z Monachium.

  Tadeusz Nowakowski (1917-1996) - pisarz, publicysta, działacz polonijny na emigracji. Od 1952 r. redaktor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Od 1953 r. przeniósł się na stałe do Monachium. Do jego zdań należała tematyka literatury oraz problematyka kulturalna. Pod pseudonimem Tadeusz Olsztyński opracowywał i prowadził audycje: „Przy kawiarnianym stoliku” czy „Panoramę dnia”. Relacjonował także pielgrzymi Jana Pawła II do Polski. Był współpracownikiem dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” oraz „Die Zeit”. Aktywnie współpracował z Bawarską Rozgłośnią Radiową. Czynnie angażował się w życie Polonijne był m.in. przewodniczącym Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego w Monachium.

  Alfred Ruebenbauer (1894-1977) - przedwojenny polski inżynier/architekt miasta Lwowa. Przed wybuchem wojny był wykładowcą Politechniki Lwowskiej. Założyciel powojennej Wyższej Szkoły Technicznej w Aschaffenburgu, a następnie współtwórca Wydziału Budowlanego Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen/Ludwigsburg.

  Alfred Schütz (1910-1999) - polski kompozytor i pianista, twórca melodii m.in.: Czerwonych maków na Monte Cassiono. Od 1961 r. zamieszkał w Monachium, współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Pochowany na monachijskim cmentarzu Ostriedhof.

  Zieliński Tadeusz Stefan (1859-1944) - polski historyk kultury, wybitny filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu w Petersburgu i Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Studiował m.in. na Uniwersytecie w Monachium. Pochowany na cmentarzu przy kościele św. Anny w Schondorf.

   

  Sztuka (szkoła monachijska):

  Olg Boznańska (1865-1940) - polska malarka i portrecistka okresu modernizmu. Była członkiem szkoły monachijskiej. Od 1886 r. studiowała w Monachium.

  Józef Brandt (1841-1914) - malarz, batalista. Członek Kunstverein München. Studiował w Paryżu i Monachium. Jego dzieła wywarły wpływ nie tylko na malarstwo, ale również na dzieła Henryka Sienkiewicza.

  Władysław Czachórski (1850-1911) - malarz. Studiował w latach 1869-1973 w Monachium. Jeden z założycieli Kunstverein München. Od 1879 r. był honorowym profesorem monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych.

  Julian Fałat (1853-1929) - malarz, akwarelista. W latach 1895-1909 rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował w Monachium. Był jednym z wielu założycieli Kunstverein München.

  Aleksander Gierymski (1850-1901) - malarz, młodszy brat Maksymiliana Gierymskiego. W latach 1868-1872 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był jednym z założycieli Kunstverein München tzw. szkoły monachijskiej.

  Maksymilian Gierymski (1846-1874) - malarz, starszy brat Aleksandra. Od 1867 r. Studiował na monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1868 r. został członkiem Kunstverein München. Był założycielem tzw. szkoły monachijskiej.

  Roman Kochanowski (1857-1945) - malarz, rysownik. Od 1881 r. związany z Monachium, gdzie mieszał i pracował, aż do śmierci. Członek monachijskich Kunstverein oraz Kunstlergenossenchaft. Pochowany na cmentarzu Waldfriedhof w Monachium.

  Jan Matejko (1838-1893) - wybitny polski malarz. Od 1858 r. studiował w Monachium. W tamtym okresie sztuka niemiecka wywarła na nim ogromny wpływ, który można zauważyć w jego późniejszych dziełach. Jest przedstawicielem Kunstverein München.

  Alfred Wierusz– Kowalski (1849-1915) - polski malarz. Od 1873 r. tworzył dzieła na emigracji w Monachium. Był honorowym profesorem monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych i przedstawicielem Kunstverein München. Z Monachium związał się na stałe.

  Jan Polack (1435-1519) - polski malarz późnego gotyku. W drugiej połowie XV wieku był miejskim malarzem w Monachium.

   

  Nauka:

  Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (1950-2017) - naukowiec, geolog. Od lat 80-tych wykładał poza Polską. W 1993 r. habilitował się we Fryburgu. Od 2004 r. był wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Monachium. Był również aktywnym działaczem polonijnym. Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium. Współtwórca Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech oraz Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium. Komandor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

  Zygmunt Wróblewski (1845-1888) - polski chemik i fizyk. Od 1872 r. przebywał w Monachium, gdzie w 1874 r. obronił doktorat za prace w dziedzinie elektryczności. Jego praca habilitacyjna dotyczyła badań nad dyfuzją gazów. W 1882 r. powrócił do Krakowa i objął katedrę Fizyki na UJ. Jako pierwszy na świecie, wraz z Karolem Olszewskim, skroplił tlen i azot.

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: