close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ

 • Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie, jak i w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

   

   

  Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie i zawodowe są nieodpłatne. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie.

   

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

  Kandydaci na praktyki zawodowe przyjmowani są na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi.

   

   

  Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  W MSZ możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Staż taki może trwać do 12 miesięcy i jest finansowany ze środków Urzędu Pracy.

   

   

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w MSZ lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem:

   

  • praktyki w Centrali MSZ – formularz należy przesłać na adres: ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl;
  • praktyki w placówce zagranicznej - formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej.

  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

   

  Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego /link do podstrony KONTAKT/ lub e-mail'em na adres praktyki@msz.gov.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem +48/22 455 52 02, lub bezpośrednio pod nr telefonu +49/89 418 608 70 Konsulat Generalny RP w Monachium.

   

  Praca i kariera w MSZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument w formacie Portable Document Format
  • Dokument Microsoft Word
  • Dokument w formacie Portable Document Format

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: