close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I ŻYCIE W NIEMCZECH

 • Szanowni Państwo,

  decyzja o wyjeździe za granicę należy do tych najtrudniejszych w życiu i jako taka powinna być dobrze przemyślana i przygotowana. Zbiór informacji i poradników zamieszczony na tej stronie ma pomóc w przygotowaniach i wskazać te obszary i informacje, które mogą okazać się pomocne w trakcie pobytu w Niemczech.

   

  Przebywając na terytorium Niemiec a w szczególności decydując się na osiedlenie, należy mieć na uwadze, iż w pełni podlega się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego, pracy oraz administracyjnego i podatkowego.

   

  Nieświadomość tego może być przyczyną poważnych komplikacji. Miejscowe przepisy będą miały bowiem zastosowanie w sprawach regulowanych prawem pracy oraz prawem cywilnym. W przypadku konfliktu pracownika z pracodawcą do rozstrzygania sporów właściwe będą niemieckie sądy i instytucje. W zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi zamieszkałymi legalnie na terytorium Niemiec również właściwe będą niemieckie sądy i instytucje. W uzasadnionych miejscowym prawem przypadkach  instytucje te mają prawo ingerować w te relacje, o ile stwierdzą zagrożenie dobra dziecka. Fakt, iż rodzice i dziecko są polskimi obywatelami nie odgrywa decydującej roli – kluczowe jest zamieszkiwanie na terytorium Niemiec.

   

  Obywatel polski przebywający w Niemczech nie tylko ponosi przewidziane tutejszym prawem konsekwencje drobnych wykroczeń lecz także, w przypadku popełnienia czynu karalnego będzie sądzony przed niemieckim sądem na podstawie tutejszego prawa, zaś ewentualna karę będzie odbywać w miejscowym więzieniu.

   

  Poniżej przedstawiamy zbiór wybranych poradników i informatorów, które mogą być przydatne zarówno dla osób planujących dopiero wyjazd do Niemiec jak i dla tych których już mieszkają w Niemczech.

   

  Ogóle informacje  

  1. Polak za granicą  – ogólna informacja dla obywateli polskich planujących wyjazd za granicę. 

  Praca w Niemczech - Poradniki

  1. poradnik dla poszukujących pracy w Niemczech - poradnik jest zbiorem podstawowych informacji na temat warunków pracy oraz pobytu w Niemczech. Krok po kroku omawia problemy na jakie może natrafić osoba migrująca do Niemiec w celu zarobkowym.

  Pobierz tutaj

  1. Zatrudnienie Polaków w Niemczech - opracowanie WPHI w Berlinie, poświęcone prawu pracy w Niemczech. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji przybliżą państwu uregulowania dotyczące niemieckiego prawa pracy i okażą się interesujące dla szerokiej grupy czytelników.

  Pobierz tutaj

   

  1. Wiedza Chroni! Co powinno się wiedzieć jeżeli chcesz pracować w Niemczech - broszura przygotowana przez centralę niemieckich związków zawodowych DGB.

  Pobierz tutaj

   

  Zasiłek na dziecko (Kindergeld)

   

  1. Informator o zasadach przyznawania i wypłacania zasiłku na dziecko przygotowany przez Kasę Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy.

  Pobierz tutaj

   

  Przydatne linki

   

  1. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego mają w Polsce osoby wpisane na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP  (Kliknij żeby wy świetlić listę)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: