close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE WIZOWE

 •  

  KOMUNIKAT

  Konsulat Generalny RP w Monachium uprzejmie informuje, iż zgodnie z Decyzją nr 99 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r. urzędem konsularnym wyznaczonym do udzielania wiz na terenie  Republiki Federalnej Niemiec jest tylko i wyłącznie Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie. Wszystkie wnioski wizowe należy kierować bezpośrednio do Ambasady - Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin, tel. 030 22313202.

   


  Od dnia 15 września 2011 r. złożenie wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego pod adresem: e-konsulat.gov.pl. Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   


  Przypominamy również, że:

   

  • Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem planowanej podróży.
  • Wniosek wizowy winien być złożony w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie.
  • Dokument podróży musi zawierać co najmniej dwie wolne strony.
  • Dokument podróży musi być ważny co najmniej trzy miesiące po planowanym wyjeździe z terytorium Polski/Schengen i wydany w ciągu dziesięciu ostatnich lat - nie wydaje się wiz do dokumentów starszych.
  • Dokument podróży, jak również wszystkie dokumenty uzupełniające, powinny być przedstawione do wglądu w oryginale, a ich kopie przygotowane do pozostawienia w urzędzie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: