close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • Dowód osobisty dla obywatela polskiego zamieszkującego poza granicami RP

   

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo (nie obowiązek) posiadać dowód osobisty.

   

  Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.).

   

  Zgodnie z tą ustawą wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Odbiór dowodu osobistego - poza wyjątkami określonymi w ustawie, dotyczącymi osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, niepełnosprawnych itp. - odbywa się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

   

  Utratę dowodu osobistego za granicą zgodnie z nową ustawą obywatele polscy mogą zgłaszać w najbliższej placówce konsularnej RP nie tylko – jak poprzednio – osobiście, lecz także w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenie utraty dokumentu konsulowi drogą elektroniczną nie jest możliwe. Istnieje możliwość zgłoszenia utraty dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego organowi gminy w przypadku utraty dokumentu na terenie Polski.

   

  Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie.

   

  Uwaga: Konsul nie pośredniczy w przyjmowaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego ani w doręczaniu i odbiorze dowodów osobistych!

   

  Więcej informacji na temat dowodów osobistych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP: http://www.msw.gov.pl/

   

  Tekst ustawy znajduje się na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671131

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: