""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 października 2018

  W trosce o dalsze doskonalenie obsługi obywateli RP w kontaktach z urzędami konsularnymi z dniem 29 października 2018 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozszerzyło obszar działań Centrum Informacji Konsularnej o terytorium Niemiec. Dotychczas z pomocy Centrum i ZTD mogli korzystać obywatele RP zamieszkali w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Francji. Zadaniem Centrum Informacji Konsularnej jest udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania z zakresu spraw konsularnych (przede wszystkim paszportowych i prawnych). Połączenie z Centrum Informacji Konsularnej odbywa się na zasadzie połączenia lokalnego.

  • Od 29 października 2018 r. wybierając lokalny, niemiecki numer telefonu  0049 307 001 4800 połączą się Państwo z Centrum Informacji Konsularnej, które udzieli odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).
  • Centrum Informacji Konsularnej pod numerem 0049 307 001 4800 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00 czasu warszawskiego.
  • Kontakt z Centrum Informacji Konsularnej jest możliwy także w dni wolne od pracy w Niemczech, które są jednocześnie dniami roboczymi w Polsce.
  • W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem, pracownicy Centrum Informacji Konsularnej doradzą jak postępować.
  • UWAGA! Centrum nie udziela informacji w sprawach wizowych.
  • Telefony:

  • Centrum Informacji Konsularnej (Informacja konsularna): 0049 30 7001 4800
  • W sprawach już rozpoczętych w urzędzie: Tel.: 0049 4186080, Fax.: 0049 418471318
  • Telefon alarmowy - zintegrowany telefon dyżurny 0049 30 7001 4801
  • Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym

   Kontakt możliwy jest tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji konsula (np. wypadków i spraw kryzysowych), po godzinach pracy urzędu, a także w soboty, niedziele oraz polskie i niemieckie dni wolne od pracy.

   Korespondencja:

   Odpowiedź/informacja zostanie udzielona w terminie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne. W przypadku gdy zapytanie dotyczy informacji konsularnej sugerujemy równoległe sprawdzenie czy poszukiwana informacja nie znajduje się na naszej stronie internetowej www.berlin.msz.gov.pl.

   Konsulat Generalny RP w Monachium uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm). Treść korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

  • - adresu tej osoby;

  • - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: