""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 listopada 2015

  Celem szkolenia była wymiana informacji na temat form i treści przekazywania wiedzy historycznej przez nauczycieli szkół polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów stosunków polsko-niemieckich.

  W dniu 7.11.br. w Konsulacie Generalnym RP w Monachium odbyło się szkolenie dla polonijnych nauczycieli historii, zorganizowane przez Fundację Oświata Polska za Granicą i naszą placówkę. Szkolenie, mające formę warsztatów pedagogicznych, zgromadziło kilkunastu nauczycieli reprezentujących 25 punktów nauczania języka polskiego na terenie Badenii-Wirtembergii i Bawarii. Wzięli w nim udział, oprócz jego inicjatorów, pracowników Fundacji Oświata Polska za Granicą na czele z jej przewodniczącym Jackiem Giebułtowiczem, także instruktorzy z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Naczelnik Wydziału Spraw Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Iwona Kozłowska.

   

  Zebranych powitał Konsul ds. Polonii KG w Monachium, Aleksander Korybut Woroniecki, podkreślając wielkie zaangażowanie nauczycieli historii szkół polonijnych w przekazywaniu kilku tysiącom polskich dzieci i młodzieży z południa Niemiec wiedzy o dziejach ich kraju ojczystego. 

   

  Następnie głos zabrała Iwona Kozłowska, informując uczestników szkolenia o planowanych w roku przyszłym wsparciu finansowym szkolnictwa polskiego w Niemczech oraz Małgorzata Żuławik z Biura Edukacji Publicznej IPN, przedstawiając różnorodne możliwości alternatywnych form nauczania historii ojczystej.

   

  Zasadnicza część szkolenia, czyli warsztaty pedagogiczne, wypełnione były prezentacją praktycznego wykorzystania w procesie nauczania historii specjalistycznych gier edukacyjnych „Znaj Znak” i „Polak Mały”, przygotowanych przez grono historyków i pedagogów z Biura Edukacji Publicznej IPN, pod kierownictwem Karoliny Kolbuszowskiej.

   

  Bardzo interesujące spotkanie zakończyła wymiana doświadczeń ze strony polonijnych nauczycieli historii oraz pedagogów i naukowców z Fundacji Oświata Polska i Biura Edukacji Publicznej IPN.

   

  Pozytywne doświadczenie warsztatów historycznych będzie kontynuowane przez nasz konsulat także w roku przyszłym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: