""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 kwietnia 2015

  Ostatnie spotkanie Konsula Generalnego J. Lewańskiej z Bawarskim Ministrem Edukacji L. Spaenle i Dyrektorem Biblioteki Państwowej K. Ceynowy przed uroczystym aktem przekazania w Warszawie.

  W Bawarskiej Bibliotece Państwowej w Monachium odbyło się spotkanie połączone z konferencją prasową z udziałem Bawarskiego Ministra Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki Ludwika Spaenle, Konsula Generalnego RP w Monachium Justyny Lewańskiej i Dyrektora Generalnego tej Biblioteki Klausa Ceynowa w sprawie zwrotu Pontyfikału Płockiego.

  Podczas tego spotkania nastąpiła jedyna oficjalna prezentacja rękopisu jako swego rodzaju ostatnie spojrzenie na Pontyfikał w Monachium przed uroczystym aktem przekazania go prawowitemu właścicielowi – Diecezji Płockiej w Polsce.

   

  Wydarzenie przekazania cennego rękopisu Biskupowi Płockiemu Piotrowi Liberze odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w dniu 15 kwietnia 2015 r. w obecności Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny.

   

  Podczas Konferencji Prasowej, bawarski minister nauki Spaenle podkreślił, że zwrot Pontyfikału, który ma istotne znaczenie dla historii Kościoła w Polsce,  jest czytelnym znakiem zrozumienia i wspólnego działania. Księga ta jest swego rodzaju świadectwem wspólnych korzeni obu krajów. Dlatego jej zwrot jest znakiem dla przyszłości Polski i Niemiec w Europie na gruncie chrześcijańskich i europejskich wartości. Minister Spaenle podziękował Konsulowi Generalnemu RP Justynie Lewańskiej za owocną i profesjonalną współpracę w tej kwestii.    

   

  Zdaniem KG Lewańskiej, zwrot Pontyfikału Płockiego, jednej z najstarszych ksiąg liturgicznych, jakie zachowały się na ziemiach polskich ma ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski. Odzyskanie tego zabytkowego rękopisu możliwe było dzięki intensywnej współpracy  strony polskiej z władzami Bawarii, w tym szczególnego zaangażowania polskiego resortu spraw zagranicznych i Biskupa Płockiego. Konsul podziękowała ministrowi Spaenle za jego osobiste zaangażowanie i decyzję dot. zwrotu tego historycznego dziedzictwa narodowego Polakom, a także Dyrektorowi Generalnemu Ceynowa za pełną kooperację i jego działania w tei sprawie.

   

  Pontyfikał Płocki jest najstarszym średniowiecznym rękopisem, dokumentującym kształt liturgicznych rytuałów w Polsce. Ma on istotne znaczenie dla historii liturgii oraz historii Kościoła i kultury Polski. Związany jest ściśle z religijnym, kulturalnym i politycznym rozwojem regionu Mazowsza i miastem Płock, do którego trafił ok. 1250 r.

   

  Pontyfikał Płocki znajdował się w posiadaniu Diecezji Płockiej do 1940 r., kiedy został, wraz z około 50.000 woluminów i blisko 100 rękopisów, zrabowany i wywieziony przez niemieckie władze okupacyjne.

   

  Z dotychczasowych badan wynika, że rękopis ten został zakupiony przez Bawarską Bibliotekę Państwową w 1973 r. na aukcji w Monachijskim Domu Aukcyjnym Hartung&Karl. W katalogu aukcyjnym wówczas kodeks ten został opisany jako „Rytuał  z Pontyfikałem, Niemcy, początek XIV wieku”.

  W 1977 r. dzieło to zidentyfikowano jako Pontyfikał Płocki.

   

   

  Informacje z wybranych polskich mediów, w tym  oficjalne podziękowania dla Konsulatu RP w Monachium za zaangażowanie na rzecz odzyskania Pontyfikału  Płockiego:

   

  Podziękowanie  Biskupa Płockiego dla Konsula Generalnego za działania na rzecz zwrotu Polsce Pontyfikału Płockiego

   

  MSZ - aktualności

   

  Radioem

   

  Rmf24

   

   

   

  Informacje z wybranych niemieckich mediów:

   

  Informacja Bawarskiego Ministerstwa Nauki

   

  Wiadomości TV w Rundschau BR z 13.04.2015 (informacja o Pontyfikale Płockim po 7,36 min. wydania wiadomości):

   

  Sat1bayern

   

  Jurablogs

   

  Bild

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pontyfikał Płocki
  Konsul Generalny Justyna Lewańska
  Konsul Generalny Justyna Lewańska
  Dr. Klaus Ceynowa, Dyrektor Generalny Bawarskiej Biblioteki Państwowej, Konsul Generalny Justyna Lewańska
  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki, Konsul Generalny Justyna Lewańska
  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki, Konsul Generalny Justyna Lewańska
  Dr. Klaus Ceynowa, Dyrektor Generalny Bawarskiej Biblioteki Państwowej, Konsul Generalny Justyna Lewańska,  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki
  Dr. Klaus Ceynowa, Dyrektor Generalny Bawarskiej Biblioteki Państwowej, Konsul Generalny Justyna Lewańska,  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki
  Pontyfikał Płocki
  Dr. Klaus Ceynowa, Dyrektor Generalny Bawarskiej Biblioteki Państwowej, Konsul Generalny Justyna Lewańska,  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki
  Dr. Klaus Ceynowa, Dyrektor Generalny Bawarskiej Biblioteki Państwowej, Konsul Generalny Justyna Lewańska,  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki
  Dr. Klaus Ceynowa, Dyrektor Generalny Bawarskiej Biblioteki Państwowej, Konsul Generalny Justyna Lewańska,  Dr. Ludwig Spaenle, Bawarski Minister Edukacji i Wyznań, Nauki i Sztuki
  Pontyfikał Płocki

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: