close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRONA GŁÓWNA

 • 22 maja 2017

  W Konsulacie RP Monachium odbyła się 22 maja konferencja i warsztaty dot. współpracy pomiędzy sądami, urzędami ds. młodzieży oraz urzędami konsularnymi w kwestiach dotyczących sprawach rodzinnych. Niemieckie instytucje reprezentowane były m.in. przez sędziów, organizacje dachowe urzędów ds. młodzieży, władze lokalne, adwokatów i pracowników socjalnych.

   

  Wykłady wygłosili: dr Thomas Meysen z Niemieckiego Instytutu ds. Pomocy Młodzieży i Prawa Rodzinnego we Freiburgu na temat uprawnień i obowiązków Jugendamtów, sposobu postrzegania tej instytucji przez zainteresowanych, a także kompetencjami tego urzędu na tle podobnych urzędów w innych państwach europejskich; dr Rainer Hüßtege - Sędzia Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Monachium mówił
  o specyfice postępowania sądowego w sprawach rodzinnych w kontekście stanów faktycznych leżących w zakresie działania Konwencji Wiedeńskiej; Bartłomiej Rosik z Departamentu Konsularnego MSZ RP przedstawił wybrane zagadnienia zakresu prawa rodzinnego należące do kompetencji konsula ze szczególnym uwzględnieniem znaczącej roli konsula na wstępnym przedsądowym etapie konfliktu; Ewa Coll z Ministerstwa Sprawiedliwości mówiła o transgranicznych konfliktach z punktu widzenia Organu Centralnego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: